+420 774 383 033 info@kchpbt.cz

Na náš klubový email čas od času dostaneme dotaz, jehož zodpovězení by mohlo zajímat více lidí (nejen pouze tazatele). Proto jsme se rozhodli uveřejňovat zajímavé dotazy a zodpovědět na ně zveřejněním na tomto blogu.

Text dotazu:


Dobrý den,
na blogu Vašeho klubu jsem zaregistroval několik článků, které vzbudily moji pozornost. Nejde mi o to vyjadřovat svůj souhlas či nesouhlas, měl bych vzhledem ke genetice pár dotazů, které vycházejí především z mé snahy o pozorování.

  1. Funguje v dnešní době v chovu “přidávání krve” Amerického Staforda?
  2. Může být AST (jakkoliv je to netypické) nositelem vlastnosti game?

Především u druhé otázky vycházím ze zkušenosti se svými fenami AST. U jedné z nich mohu poměrně objektivně říci, že od raného štěněcího věku vykazuje vlastnosti, které popisu game odpovídají prakticky ze 100%. Když jsem toto téma načal s mými známými, kteří se chovu AST věnují, neměli pro mě odpověď, resp. končila v rovině možná,…  Velmi bych tedy ocenil Váš názor. 


Takže se vrhněme na odpovědi,…

Funguje v dnešní době v chovu “přidávání krve” Amerického Staforda?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že plemena APBT a AST jsou diametrálně odlišná. Od sebe je dělí téměř 100 let vývoje, kdy se plemeno AST vydalo jinou cestou než APBT. Za tuto dobu se AST vzdálilo našemu plemeni natolik, že nejde mluvit o dvou stejných plemenech. Mnoho lajků definuje plemeno AST jako APBT bez vlastnosti zvané game, ale není tomu tak. Za desetiletí rozdílné selekce směřovaným, dalo by se říci opačným směrem (vzhled vs povaha) máme dnes dvě naprosto odlišná plemena. Samozřejmě jsou si tato plemena vizuálně podobná (však AST se oddělil od původního APBT), ale tím jakákoliv podobnost končí.

APBT jako plemeno bylo stoletími cílené selekce povahově ustáleno do současného stavu, kdy odchovy již svou povahou nikterak nevybočují z nastaveného standardu. Z toho vyplývá, že pokud dojde ke křížení APBT x AST tato vyrovnaná povaha (u APBT) se naruší, což se projeví u daného odchovu. Měl jsem možnost poznat takovéto odchovy a pokud bychom měli srovnávat povahové vlastnosti, tak vězte, že k typickým představitelům plemene APBT měli opravdu hodně daleko. Jednalo se o velmi nebezpečná zvířata, která byla velmi agresivní vůči lidem.

Takže na výše položenou otázku lze odpovědět kladně (ačkoliv s tímto hrubě nesouhlasím a je to pro mne něco, co se neslučuje s chovatelskou etikou a žádný rozumný chovatel toto nědělá!), ALE výsledný produkt nedosahuje kvalit plemene APBT – resp. tyto odchovy nemají takové vlastnosti, pro které si našeho plemene tolik vážíme.

Může být AST (jakkoliv je to netypické) nositelem vlastnosti game?

Nevím jaké vlasnosti u své feny pozorujete a na základě čeho jste je definoval jako vlastnost zvanou game. Mohu jen hádat, ale troufám si říci, že Vaše fenky jsou dominantní vůči jiným psům, z čehož automaticky usuzujete, že jsou Vaše feny AST game.

Než začnu rozepisovat co to je vlastnost game, je potřeba si ujasnit jednu věc, která Vám možná zodpoví Vaši otázku už teď. Game je vlastnost, která je proti přírodním zákonům, je to anomállie. S anomáliemi se příroda vypořádává tak, že je vytlačuje a ne jinak je tomu s vlastností danou game. Pokud chcete u svých odchovů tuto vlastno udržet, musíte ji selektivním chovem podporovat, jinak se hodně rychle vytrácí. Jinak řečeno, pokud nebudete brát zřetel na to, aby chovné páry měli vlastnost game, u Vašich odchovů se bude tato vlastnost postupně vytrácet. Teď toto aplikujte na plemeno AST, u kterého jsou téměř sto let vybírány chovné páry na základě úplně jiných kritérií. Jistě si teď odpovíte na Vaši otázku sám…

Ještě bych ale rád vysvětlil co to je vlastnost zvaná game. Tato vlastnost se neprojevuje, jak asi sám usuzujete, agresivitou vůči jiným psům, potažmo jiným zvířatům. Vlastnost game se projeví ve chvíli, kdy se pes např. dostane do konfliktu s mnohem těžším a silnějším psem a začne, jak se tak říká, dostávat na frak. V té chvíli se projeví tato vlastnost. Pes, by za normálních okolností tento boj vzdal a snažil by se např. utéct. “Game pes” toto nikdy neudělá, navzdory zraněním, které utrpěl, navzdory fyzickému i psychickému vyčerpání bude v boji pokračovat, protože si bude myslet, že má stále šanci vyhrát. Takovýto pes se nikdy nevzdá – z historie APBT jsou dokladovány případy, kdy se psi v profesionálních zápasech mnohdy plazili ze svého rohu v ringu, jen proto, aby napadli svého oponenta. Nejsem si tedy úplně jistý, zda jste něco takového viděl u svých fen plemene AST, ale předpokládám, že nikoliv.