+420 774 383 033 info@kchpbt.cz

Zamítnuté registrace

 

„Jelikož je Klub Chovatelů Pit Bull Terriérů (KCHPBT) provozovatelem APBT Online Register, bude na tomto místě uveřejňovat zamítnuté žádosti o registraci psů v APBT Online Register. Tento seznam má za účel zpřehlednit fungování APBT Online Register a také předložit důkaz o tom, že ne všechny žádosti o registraci jsou schváleny.“

 

 

Carcharodon´s Kennel

Datum registrace: 21.2.2012
Důvod odmítnutí: Dne 21.2.2012 byla přijata žádost o registraci štěněte ze spojení Čech’s (Cremator’s) Pinky x Carcharodon’s Betty.

Vydání certifikátu na toto štěně bylo zamítnuto, neboť bylo zjištěno, že fena Carcharodon’s Betty nemá kompletní 4 generační rodokmen, jedná se tedy o fenu s neznámým původem.

Choc Destruction Kennel

Datum registrace: 15.1.2012
Důvod odmítnutí: Dne 15.1.2012 byla přijata žádost o registraci fenky, která má v předcích uvedenou fenu Choc Destruction’s B-Cherry. Ověřováním pravosti zaslaného rodokmenu bylo zjištěno, že u výše uvedené feny existují dvě verze rodokmenů, které uváděla sama majitelka této feny. Z tohoto důvodu byla kontaktována majitelka feny Choc Destruction’s B-Cherry, aby tuto skutečnost vysvětlila. Majitelka této feny uvedla, že první verze rodokmenu byl omyl z nepozornosti, ale již neodpověděla proč tuto skutečnost během téměř 4 let neopravila, ačkoliv takto chybný rodokmen byl veřejně přístupný na stránkách Klubu APBT a mohl tímto hodně lidí uvést v omyl.

Jelikož k výše uvedené feně Choc Destruction’s B-Cherry se nacházejí dvě verze rodokmenů a nelze doložit pravost nalezených rodokmenů, nemohlo být bohužel registraci vyhověno.

Furious Angel

Datum registrace: 18. 8. 2011
Důvod odmítnutí: Dne 18. 8. 2011 byla podána žádost o registraci štěněte Furious Angel’s Zafira, kdy žadatelka byla mimo jiné požádána o zaslání krycího listu. Téhož dne byla na emailovou adresu přijata naskenovaná kopie krycího listu feny Furious Angel’s Zafira. Bylo zjištěno, že tento vrh zrealizovala sama majitelka tohoto štěněte, kdy matka tohoto štěněte byla u naší společnosti již také registrována. Jelikož nebylo žádných pochyb o pravosti zaslaných údajů, byl certifikát vytištěn a zaslán žadatelce.

Během ledna roku 2012 jsme se dozvěděli z více zdrojů, že rodokmen u výše uvedeného štěněte se nezakládá na pravdě a vrh, ze kterého mělo toto štěně pocházet, se vůbec neuskutečnil. Z tohoto důvodu byla kontaktována majitelka tohoto štěněte a požádali jsme ji o podstoupení DNA testu za účelem zjištění příbuznosti (rodiče štěněte byli k dispozici). Veškeré náklady v případě pozitivního výsledku měl uhradit KCHPBT. Majitelka byla dále upozorněna, že pokud nebude souhlasit s tímto krokem, budeme nuceni certifikát zneplatnit. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili po zralé úvaze, že pokud se údaje, které majitelka uvedla, zakládají na pravdě, nebude pro ni tato procedura znamenat žádnou finanční zátěž a není tudíž důvod DNA testy nepodstoupit.

Majitelka štěněte na naši žádost odpověděla, že si nepřeje na dané fence dále chovat, nabízí ji k prodeji již bez registrace, a tedy nemá problém certifikát vrátit. Dle vlastních slov nemá důvod potvrzovat či vyvracet pravost zaslaných informací DNA testem a to z osobních důvodů.       Z tohoto důvodu byl certifikát zneplatněn a majitelka byla vyzvána, aby nám certifikát zaslala na naši adresu, což do dnešního dne neučinila.

Kupr's Donar, Celtic's Aife

Datum registrace: 3. 6. 2013
Důvod odmítnutí: Dne 3.6.2013 přišla žádost o registraci následujících psů KUPR’S DONAR, CELTIC’S AIFE.  KUPR’S DONAR nemá kompletní 4 generační rodokmen a z našeho pohledu se jedná o psa s neznámým původem. Rodokmen feny CELTIC’S AIFE je založen právě na psovi KUPR’S DONAR (je to její otec) a z tohoto důvodu fenku rovněž nemůžeme zaregistrovat. Ačkoliv tato má 4 generační rodokmen, z výše uvedeného důvodu se z našeho pohledu taktéž jedná o fenu s neznámým původem.

Lord Of Game

Datum registrace: 2.6.2011
Důvod odmítnutí: Výše uvedená chov. stanice chtěla zaregistrovat odchov po psu jménem Bushido’s Silver. Na žádost o zaslání rodokmenu tohoto psa, byla na email APBT Online Register zaslána kopie čtyř-generačního rodokmenu, kdy v tomto rodokmenu byly ve všech generacích uvedeni psi z Bushido Kennelu.

Nepodařily se nám zjistit žádné informace o psech uvedených v rodokmenu.

U chov. stanice Bushido Kennel máme pochybnosti o pravosti rodokmenů. Majitelka chov. stanice Lord Of Game slíbila dodat certifikát spol. ADBA na psa Bushido’s Silver, kdy dodnes tak neučinila. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyl certifikát u naší společnosti vydán.

Maniak's Kennel

Datum registrace: 19.10.2011
Důvod odmítnutí: Dne 19.10.2011 byla zaslána žádost o registraci fenky po psu jménem Maniak’s Artur. Prověřováním rodokmenu psa Maniak’s Artur bylo zjištěno, že neexistuje možnost jak ověřit rodokmen tohoto psa. Při prověřování původu tohoto psa bylo na základě poznatků důvodné podezření, že tento pes pochází z „bezpapírového“ vrhu.

APBT Online Register získal fotografie z „bezpapírového“ vrhu s fotkami, kde se nachází dle našeho vědomí Maniak’s Artur, kdy ztotožnění bylo provedeno podle bílých znaků na hrudi a nohou psa, vzhledu a barvy psa. Na internetových stránkách tohoto bezpapírového vrhu chybí v prezentaci štěňat právě výše uvedené štěně (dokonce je přeskočeno pořadové číslo chybějícího štěněte). Byla kontaktována majitelka tohoto „bezpapírového“ vrhu, ale bohužel se k věci nevyjádřila.

Z výše uvedených důvodů vznikla důvodná obava ohledně věrohodnosti původu psa Maniak’s Artur a registrace fenky byla zamítnuta.

Omega Kennel, Belgie

Chovatelská stanice: Omega Kennel, Belgie
Datum registrace: 5. 4. 2011
Důvod odmítnutí: Dne 5. 4. 2011 byla u APBT Online Register vystavena registrace na fenu OMK’s UNA. Fena byla registrována jako dospělý pes, kdy žadatelka o vydání certifikátu dodala všechny potřebné náležitosti. Jelikož jedna z podmínek zaregistrování psa je uveřejnění rodokmenu na APBT Online Database, bylo takto učiněno i s touto fenou. Na toto reagovala majitelka feny žádostí o stažení veřejně přístupného rodokmenu z databáze, což bylo zamítnuto s odůvodněním, že uveřejnění rodokmenu je součástí registračního procesu.  Počátkem roku 2012 jsme byli kontaktováni původním majitelem psa Gladiator’s (BMC’s) Moya s tím, že uvedený rodokmen je falešný a nezakládá se na pravdě. .Dle jeho slov: v rodokmenu této feny se nachází zvířata (v 1. generaci), jejichž otec měl být Gladiator’s (BMC’s) Moya, avšak v uvedených vrzích se psi těchto jmen nikdy nenarodili. S těmito informacemi byla kontaktována majitelka feny, která na toto obvinění reagovala velmi popuzeně a zažádala o smazání rodokmenu z databáze.  Vzhledem k tomu, že majitelka feny nedokázala věrohodně doložit původ feny, vysvětlit svůj postoj k uveřejnění rodokmenu této feny v databázi a k informaci chovatele psa na němž je postaven rodokmen feny, byl vydaný certifikát zneplatněn.

Sheila

Chovatelská stanice: Jan K., Telč, Česká republika
Datum registrace: 7. 8. 2011

Důvod odmítnutí: Dne 7.8.2013 byla provedena žádost o registraci fenky jménem Sheila. K registraci byl přiložen nekompletní čtyř-generační rodokmen. Na základě této informace byl žadatel vyrozuměn o zamítnutí jeho žádosti o vydání certifikátu. Žadatel obratem odpověděl zasláním zcela odlišného rodokmenu s dovětkem, zda-li by to takto již šlo. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že APBT Online Register zde není pro to, aby legalizoval podvody s rodokmeny a že se jeho žádost zamítá s odůvodněním, že máme důvodné podezření, že se tento rodokmen nezakládá na pravdě. Po týdnu byla přijata další žádost o registraci na fenu jménem Sheila, opět s jiným rodokmenem, z jiného emailu, ale adresa majitele byla stejná. Opět byla žádost zamítnuta s tím, že máme důvodné podezření, že se rodokmen nezakládá na pravdě. Posléze se nám ještě podařilo zjistit, že majitel feny odeslal nejmenovanému chovateli email s tímto obsahem: Dobrý den před rokem jsem si koupil psa s tím že to má být stafordšírský bulterier, ale nějak ho přerostl tak si myslím že tu bude bud pitbul nebo staford. Tak jsem vás chtěl požádat jestli by jste mi nomohl pomoct s určením.Je to fena váží 22 kg a v krcku ma cca 53cm a je rok stará.

Sypress' Kennel

Důvod odmítnutí: Po podání žádosti o registraci štěňat ze spojení Tik Tak’s (Magor‘s) Jazz 5 x Sypress‘ Kirra, byla žadatelka požádána o zaslání krycího listu, který obratem zaslala na adresu našeho registru. Na základě této žádosti a ověření pravosti rodokmenů byly vydány na štěňata z tohoto vrhu certifikáty.Důvod odmítnutí:</text5><text4> Po podání žádosti o registraci štěňat ze spojení Tik Tak’s (Magor‘s) Jazz 5 x Sypress‘ Kirra, byla žadatelka požádána o zaslání krycího listu, který obratem zaslala na adresu našeho registru. Na základě této žádosti a ověření pravosti rodokmenů byly vydány na štěňata z tohoto vrhu certifikáty. O rok později jsme se dozvěděli z více zdrojů, že uvedený vrh je smyšlený a jako krycí pes byl použit Muller’s Dubai. Z tohoto důvodu byla kontaktována majitelka tohoto vrhu a požádali jsme ji o podstoupení DNA testu za účelem zjištění příbuznosti. Veškeré náklady v případě pozitivního výsledku měl uhradit KCHPBT. Majitelka byla dále upozorněna, že pokud nebude souhlasit s tímto krokem, budeme nuceni certifikát zneplatnit. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili po zralé úvaze, že pokud se údaje, které majitelka uvedla, zakládají na pravdě, nebude pro ni tato procedura znamenat žádnou finanční zátěž a není tudíž důvod DNA testy nepodstoupit. Jelikož do dnešního dne majitelka neodpověděla a nepovedlo se nám ji kontaktovat jiným způsobem, došlo k zneplatnění všech vydaných certifikátů z tohoto spojení. O zneplatnění certifikátů rozhodl i fakt, že sama majitelka opravila rodokmen v APBT Online Database, kde uvedla jako krycího psa Muller’s Dubai.

Tier's Kennel

Datum registrace: 27.4.2011
Důvod odmítnutí: Dne 27.4.2011 byla poslána žádost na provedení registrace fenky, jejíž matka se jmenovala Tier’s Buclík.       Registrace byla zamítnuta z důvodu, že fena Tier’s Buclík je z útulku, kde byla nabízena jako kříženec AST.

Poslední přidané články:

The Henry – Dibo Cross

Předně bych chtěl upozornit, že tenhle „příběh“ je založen na logickém uvažování, které může být doloženo, ale zároveň jej nechci vydávat za přímou pravdu. Je to jen jakési naťuknutí čtenáři, jakým směrem lze také uvažovat při chovu bulldogů a proč jsou...

Držení psa na úvaze

Jelikož je opakování matka moudrosti je potřeba si zopakovat některá specifika chovu amerického pitbulteriéra. V poslední době jsem opět narazil na spousty rádoby ochránců a samozvané odborníky, kteří nemají na práci nic jiného než hledat problémy tam kde nejsou. Tito...

Sportovní den – BC Star Plzeň

Náš klub byl pozván na sportovní akci, kterou spolupořádal Boxing Club Star Plzeň. Jelikož jako jeden z hlavních pilířů našeho klubu je prezentace plemene Americký Pit Bull Teriér (APBT), tuto nabídku jsme s radostí přijali a za klub se zůčastnili Miroslav...

Gator Boy’s CH Mickey

Do redakční pošty nám poslal jeden zahraniční chovatel APBT naskenované články věnované historii APBT, ale jsou ve stavu, kdy nelze určit autora či publikace, ve kterých byly tyto články uveřejněny. Jelikož se ale jedná o velmi zajímavé informace, které popisují...

Členství v Klubu Chovatelů Pit Bull Teriérů

Mnozí z Vás si jistě všimli, že nikterak nepropagujeme (čti: nenutíme lidem) vstup do Klubu Chovatelů Pit Bull Teriérů (KCHPBT). Když jsem se ale nad tím zamyslel, tak projekty, které náš klub zastřešuje mají (skromně řečeno) celosvětový dopad a jejich bezproblémový...

Weight Pull tréning (by Mark Landers) – 2. část

Část II. Jen pro rekapitulaci, kde jsme přestali. Pokud jste trpěliví, měli byste už vidět výsledky z tréninku na dvorku i na procházkách. Když jsem psal tento článek, sám jsem pracoval s několika novými psy a dosáhl jsem dobrých výsledků. Než se pustíme dále, dovolte...

Weight Pull tréning (by Mark Landers) – 1. část

Část I. Když jsem usedl k napsání tohoto článku, přemýšlel jsem, jak vysvětlit tak složitou věc, jako je vzít štěně nebo mladého psa a naučit jej tahat. Pak jsem si pomyslel, že na to jednoduše půjdu po malých krůčcích, jako když začínám trénovat psa. Nejprve mě...